MSiT będzie finansować kolarzy z pominięciem PZKol

MSiT będzie finansować kolarzy z pominięciem PZKol

Witold Bańka przedstawił plan finansowania kolarstwa, w którym zakłada pominięcie PZKol. – „W tym roku stypendia dla uprawnionych zawodników będą wypłacane bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki” – zadeklarował. Minister przypomniał, że PKOl w trybie nadzwyczajnym, ze środków PKN Orlen, opłacił wyjazd kolarzy torowych na Puchar Świata do Mińska (19-21 stycznia). Docelowo zadania Polskiego Związku Kolarskiego ma realizować program „MSiT – mtb, szosa i tor”, którego budżet wstępnie wynosi 4 mln złotych, a w…

Więcej

Rusza nabór wniosków do Program SKS

Rusza nabór wniosków do Program SKS

Decyzją Ministra Witolda Bańki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” na rok 2018.  Dnia 18 grudnia 2017 r., zgodnie z Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki ogłoszono Program „Szkolny Klub Sportowy” – decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia. Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej…

Więcej

Powstał Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Powstał Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Witold Bańka zaprezentował opracowany w Ministerstwie Sportu i Turystyki Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych Minister Sportu i Turystyki zlecił przeprowadzenie badania pt. Analiza działalności polskich związków sportowych w sportach olimpijskich. Potwierdziło ono krytyczną ocenę jakości zarządzania w PZS, wskazując na liczne problemy występujące w praktyce ich działania, od kwestii związanych z zarządzaniem strategicznym, przez niewłaściwe gospodarowanie zasobami, w tym finansowymi, aż po przejrzystość realizowanych działań. Wyniki badania, a także dotychczasowe doświadczenia resortu z…

Więcej

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich”

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2018 roku kwotę 24 000 000,00 zł. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Wnioski należy składać osobiście, drogą…

Więcej

Ministerstwo podsumowało 2 lata działalności

Ministerstwo podsumowało 2 lata działalności

Ministerstwo Sportu i Turystyki podsumowało ostatnie 2 lata swojej działalności, wskazując na konkretne osiągnięcia. MSiT podsumowało ostatnie dwa lata swojej działalności, z tej okazji zaprezentowało specjalny raport. Również Minister Witold Bańka podsumował okres prac Ministerstwa za jego kadencji: – „W sporcie i w prowadzeniu ministerstwa dostrzegam elementy wspólne. W obu tych obszarach liczą się: osiąganie założonych celów, determinacja oraz poświęcenie. Ważna jest ciężka praca, wytrwałość i pokora. Priorytetem Ministerstwa Sportu i Turystyki jest sport dzieci…

Więcej

MSiT rozwija z Programem SKS

MSiT rozwija z Programem SKS

MSiT zapowiedziało, że znacząco zwiększy budżet na rozwój Programu SKS w całej Polsce. W 2018 roku, dzięki zwiększonemu budżetowi, Programem SKS zostaną objęte wszystkie gminy w Polsce – „Szkolny Klub Sportowy już dziś przynosi realne efekty a tegoroczna edycja to tylko preludium. W przyszłym roku zwiększymy budżet na ten cel do ponad 54,5 mln zł” – mówi Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Największy w historii program zajęciowy, angażujący tak dużą liczbę uczestników został wdrożony w…

Więcej

Kolejni sportowcy dołączą do team100

Kolejni sportowcy dołączą do team100

Do grupy 100 Beneficjentów team100 zostanie włączonych kolejnych 25 zawodników. Innowacyjny model finansowania utalentowanych sportowców powstał z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Mecenasem Programu jest Polska Fundacja Narodowa a operatorem Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Team100 skierowany jest do zawodników w wieku 18-23 lata, uprawiających indywidualne sporty olimpijskie oraz należących do kadr narodowych. Każdy z nich w ramach Programu otrzymuje ok. 40 000 zł rocznie. Dzięki dodatkowym środkom sportowcy mają możliwość m.in….

Więcej

Od 2018 roku rusza program Otwartych Stref Aktywności

Od 2018 roku rusza program Otwartych Stref Aktywności

MSiT od nowego roku uruchamia program Otwartych Stref Aktywności. – „To program skierowany do wszystkich pokoleń. Mamy nadzieję, że na tych placach zabaw będą spotykali się dziadkowie, dzieci i wnukowie. To będzie miejsce rekreacji i spotkań całych rodzin, gdzie będą spotykać się przyjaciele, a młodzież i osoby starsze będą spędzać czas. Po to robimy, ale także, by zadbać o zdrowie i kondycję Polaków” – dodała szefowa polskiego rządu. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to program rozwoju małej…

Więcej

Pół miliarda na infrastrukturę

Pół miliarda na infrastrukturę

Minister sportu i turystyki Witold Bańka zapowiedział historyczny budżet na dofinansowanie infrastruktury sportowej. W „Sygnałach Dnia” wyjawił, że wyniesie on w 2018 roku ponad pół miliarda złotych. – „Dofinansujemy szereg różnego rodzaju obiektów sportowych, w zależności także od strategii i zapotrzebowania samorządów, ale też wszystkich podmiotów osobowości prawnej, stowarzyszeń, fundacji. W tym mamy też duży, dwuletni projekt ukierunkowany na małą infrastrukturę sportową. Katalog beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie, będzie stosunkowo szeroki” –…

Więcej

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o sporcie

Wchodzą w życie zmiany w ustawie o sporcie

12 września 2017 r weszła w życie główna część przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Przepisy dotyczące stypendiów, nagród i wyróżnień wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 29 listopada 2017 r. Głównym celem ustawy jest zwiększenie przejrzystości działania polskich związków sportowych. Wykluczenie zjawisk korupcji i nepotyzmu…

Więcej
1 2 3